Ellas Jättememory

Nu är nya memoryspelet här! Över 600 ord och med ännu fler möjligheter att anpassa programmet till olika behov.

Träna hur du vill – med tal, tecken, text och bilder.

Välj bland 15 olika spel och skiftande svårighetsgrad. Öva ditt minne bland kategorierna lek, sport, musik. kroppen, kläder, färg, yrken, mat, platser, handalfabet, tid mm.

Ellas Jättememory kan spelas av en eller två spelare. Du tränar ord, tal och tecken samtidigt som du motionerar minnet.

Beställ skivan här! Pris 190:-


 

Anpassa programmet till olika behov.

Nu gäller det att hitta paren...