Barnvisor

Några vanliga barnvisor såsom Törnrosa, Mors lilla Olle, Gubben Noak m.fl. Till varje visa finns en bild. Man bläddrar fram en bild i taget med en tangent eller kontakt och kan lyssna på melodin vid tryck på en andra tangent eller kontakt. Sammanlagt innehåller applikationen 17 visor. Musiken består av enkla arrangemang i MIDI-format. Om yttre kontakter skall användas måste mus eller tangentbord vara anpassade för yttre kontaktanslutning.
1996, 2002 Idé: Eva Olsson Illustratör: Monica Brolin. Systemkrav: Windows 3.1 eller senare, ljudkort.
Pris 200:- inkl. moms

Artikelnummer 33-023

Musik till enkla bilder

13 välkända barnvisor är illustrerade med enkla och tydliga bilder. Man bläddrar fram en bild i taget med en tangent eller kontakt och kan lyssna på melodin vid tryck på en andra tangent eller kontakt. Musiken består av melodistämmor i wave-format. Om yttre kontakter skall användas måste mus eller tangentbord vara anpassade för yttre kontaktanslutning.
2003 Idé: Eva Olsson Illustratör: Monica Brolin Systemkrav: Windows 95/98/2000/XP, ljudkort.
Pris 100:- inkl. moms

Artikelnummer 33-024

Klockan

Programmet riktar sig till en mycket bred målgrupp som inte behärskar avläsning av klockan och de svenska begreppen för tidsangivelse. I programmet får eleven träna både att ställa och att avläsa klockan. Detta gäller både digital och analog tid. Vidare finns det programavsnitt som tar upp kopplingen mellan analog/digital tid och tidsangivelse i talspråket. Programmet kan styras med tangentbord eller mus. Systemkrav: Win 95/98/ME/NT/2000/XP
Pris 250:- inkl. moms

Artikelnummer 33-026

Räkna till 10

Räkna till tio är ett datorprogram som behandlar talen 0-10. I programmet övas förståelsen för sambandet mellan antal och siffra samt addition och subtraktion.
Programmet består av tre huvuddelar: Tal, Kamrater samt Plus och minus. I första delen Tal tränas kopplingen mellan antal och siffror. Eleven får räkna mynt, streck och fingrar. I delen om Kamrater övas 5- och 10-kamraterna med mynt och siffror som kombineras till par. Den sista delen Plus och minus består av additions- och subtraktionsuppgifter samt ett delprogram där eleven fyller i det tal som saknas.
Räkna till 10 kan styras med mus, tangentbord eller med två kontakter.

Datorprogrammet bygger på Eva Häggströms Räkneböckerna första - fjärde boken.

Pris 250:- inkl. moms

Artikelnummer 33-027

Lära med tecken

Sju delprogram lär ut 500 begrepp och deras tecken med hjälp av akvarellbilder, videosekvenser, animationer, ordbilder och ljud. Tecknen utgår ifrån de dövas teckenspråk men några är så kallade anpassade tecken. På ett lustfyllt och varierat sätt lär sig användaren att teckna siffror, bokstäver och vardagsbegrepp, gissa vad tecken betyder, spela spel och bilda ord. Programmet riktar sig till de som behöver tecken som stöd vid begrepps- och läsinlärning.

Pris 500:- inkl. moms

Artikelnummer 33-031


Materialen har producerats av Specialpedagogiska institutet.

Beställ via detta formulär!