Min Tur på teckenspråk samt på svenska med teckenstöd

Boken Min Tur vänder sig till riktigt små barn. Det är en fin liten bok med enkla men uttrycksfulla bilder och med enkel text som kan ge mycket att samtala om.

Boken erbjuds som gåvobok av flera kommuner i landet. Nu finns Min Tur översatt till teckenspråk samt även försedd med talad svenska kompletterat med teckenstöd. Versionerna med teckenspråk och svenska med teckenstöd finns på en dvd-skiva i bokens pärm.
 

Min Tur på teckenspråk
Böcker på teckenspråk kan användas på flera sätt. Man kan antingen läsa/titta på dvd-boken tillsammans med sitt barn. Vill man hellre berätta boken själv för sitt barn men känner sig osäker på teckenspråket kan bokens teckenspråksversion ge tips på hur man kan uttrycka sig.
 
Min Tur på talad svenska med teckenstöd
Böcker på svenska med teckenstöd vänder sig främst till två grupper. En grupp är barn som hör men av olika anledningar inte utvecklar sitt språk eller tal ordentligt. En annan grupp är barn med hörselnedsättning. För dem kan man högläsa boken som vanligt samtidigt som man förstärker vissa ord och uttryck med tecken. En sådan version finns också på den medföljande dvd-skivan.

 
DVD-skivan har producerats i samarbete mellan En bok för alla, Stadsbiblioteket i Örebro och Ellas.

Projektet har erhållit stöd från Statens Kulturråd.

 Beställ nu! Pris 69:-